За фирмите най-важното е .... рекламата върху чистия автомобил!

1maria.eu - Ви дава гаранция за повече печалби и много клиенти !!!

Специални цени за фирмени автомобили с издаване на фактура с касова бележка в края на месеца.

VIP услуги
Взимане от адрес и връщане обратно на Вашият автомобил или килим от квалифицирани инструктури.
Цена: 25лв.